Sverige

Övning Modul
Allemansrätten
7
Apoteket
7
Apoteket och Systembolaget
7
Arbetsförmedlingen
6
Att ringa till vårdcentralen
3
Betyg
6
Betyg
6
Fakta om Sverige
3
Fakta om Sverige
4
Fakta om Sverige
4
Fakta om Sverige
4
Fakta om Sverige
4
Fakta om Sverige
4
Flytta om stycken – Tid i Sverige
5
Föreningslivet
5
Försäkringar
7
Konsumentkunskap
6
Lite politik
7
Om skatter
7
Sex och samlevnad
6
Sjuksköterskan Lena
3
Skolan
6
Skolämnen
6
Städer, sjöar, landsdelar, öar
2
Städer, sjöar, landsdelar, öar
2
Systembolaget
7
Vårdcentralen
3