Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3                        
 
 
 

 

Sex och samlevnad
Lyssna på texten samtidigt som du läser den. Besvara sedan frågorna. Om du klickar på de kursiva
orden får du en förklaring till dem.