Ívning 1 Övning 2                          
 
 
 

 

Kan du det här?
 
Fundera!
  • Hur har det gått?
  • Vad har varit bra i den här modulen? Vad har varit dåligt?
  • Vad har varit lätt i den här modulen? Vad har varit svårt?
  • Har du gjort alla uppgifter du skulle göra?
  • Är det något du har saknat i den här modulen?
  • Borde du ha lagt ner mer tid på dina uppgifter?
  • Har du förstått hur skolan är organiserad i Sverige?

Efter detta avsnitt bör du kunna vissa saker. Kryssa i det som du tycker dig kunna.

Om du känner att du gjort ditt bästa, gå vidare till nästa sida och gör det lilla test som ligger där
.


  Känner du till …