Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7                
 
 
 

 

Arbete – ordkunskap 1
Klicka på orden och lyssna. Slå upp de ord du inte förstår.