Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3                        
 
 
 

 

Skolan – ordkunskap 2
Para ihop ord och förklaringar genom att skriva rätt bokstav vid varje förklaring.