Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 7                
 
 
 

 

Om skatter - läs- och hörförståelse
Lyssna på texten! Gör sedan övningen som kommer direkt efter.
 

Om du vill veta mera om skatter fråga på Skattemyndigheten i din stad eller gå in på deras hemsida http://www.skatteverket.se/

Nedan kommer några påståenden. Skriv om dem till frågor enligt exemplet.

Exempel:
Du har hört talas om deklarationen. = Har du hört talas om deklarationen?
De vill veta mera. = Vill de veta mera?