Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7                
 
 
 

 

Två år efter SFI-kursen - substantiv 1

Läs texten samtidigt som du lyssnar.
De understrukna orden är sådana ord som talar om vad någonting heter. De kallas för substantiv.
Titta lite extra på dem. Gör sedan övningen som kommer efter texten.