Studiearbeten


Uppgift 1

Berätta lite om en tradition i det samhälle du kommer från. Vad firar ni? Jämför med en svensk tradition och visa på skillnader och/eller likheter.
Skriv minst en halv sida och mest 3 sidor. Lämna eller skicka till din lärare.

Var sedan beredd på att berätta om det i gruppen nästa gång ni träffas.
   
   
Uppgift 2

Välj ut en upplevelse du haft i Sverige som betytt någonting speciellt för dig.
Skriv ner några nyckelord som kan hjälpa dig att komma ihåg din berättelse.

Gå gärna tillbaka till Att redovisa i modul 5 och repetera. Uppgift 7 där handlade om nyckelord.

Nästa gång du träffar din grupp ska du med hjälp av dina nyckelord hålla ett ca 5 minuter långt anförande inför gruppen.

   
   
Uppgift 3 Gå till Handelsbankens hemsida.

Gå in som privatperson och läs om hur Handelsbankens system Internet för privatpersoner fungerar. Skriv ner tre (3) nya, användbara ord som du hittar i texten och berätta om dem nästa gång ni träffas i gruppen.

   
   
Uppgift 4 Här ska du träna på att använda olika tidsformer. Skriv ca en halv sida som svar på varje fråga. Lämna in eller skicka uppgiften till din lärare.

Ämne:
1) Berätta om vad du gjorde förra helgen.

2) Berätta om vad du ska göra nästa helg.

3) Berätta om vad du gör idag.

Exempel:
"Förra helgen åkte jag skidor..."

"Nästa helg ska jag åka och bada…"

"Idag är jag hemma och jobbar…"