Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 6 Ívning 7                
 
 
 

 

Försäkringar - läs- och hörförståelse
Lyssna på texten och besvara sedan frågorna.
De ord som är understrukna får du en förklaring till om du klickar på dem.