Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6                
 
 
 

 

Lite politik - läs- och hörförståelse
Läs texten samtidigt som du lyssnar. Besvara sedan frågorna.