Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4                      
 
 
 

 

Betyg – Hör- och läsförståelse
Läs texten samtidigt som du lyssnar. Gör sedan övningen.