Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Övning 6 Övning 7 Övning 8 Övning 9            
 
 
 

 

Hitta rätt förklaring!
Här ser du flera ord. Vilka förklaringar passar till vilket ord? Klicka på ett ord i den vänstra spalten och en passande förklaring i den högra. Använd gärna Svenska Akademiens Ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob som hjälp, om du behöver.