Ívning 1 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Övning 6 Övning 7 Övning 8 Övning 9            
 
 
 

 

Veikko söker jobb – hörförståelse

Vissa ord saknas! Lyssna på texten och fyll i dina förslag.