Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Övning 6 Övning 7 Övning 8 Övning 9            
 
 
 

 

Välj rätt yrke 1

Läs beskrivningarna! Dra sedan rätt yrkestitel till den beskrivning den hör ihop med.