Ívning 1 Ívning 2 Ívning 4 Ívning 5 Övning 6 Övning 7 Övning 8 Övning 9            
 
 
 

 

En intervju - hörförståelse

Lyssna på texten. Besvara sedan frågorna .