Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8 Ívning 9            
 
 
 

 

Konjunktioner 2

Här kommer fler småord (konjunktioner). Fyll i de tomma raderna genom att använda dig av dem.

för att, därför att, även om, trots att, att, om, så att, när, sedan, innan, eftersom,

OBS! Flera av orden kan användas mer än en gång.