Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8 Ívning 9            
 
 
 

 

Verb – Supinum 2
Även här hittar du ordets grundform (presens) inom parentes.
Fyll i de tomma raderna med supinumformen av orden.