Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8 Ívning 9            
 
 
 

 

Från presens till imperfekt
Nu ska du göra tvärtom. Nedan hittar du nutidsformen (presens) inom parentes. Skriv in dåtidsformen (imperfekt) av orden på de tomma raderna.