Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8 Ívning 9            
 
 
 

 

Verb – Supinum 1
I parentesen hittar du ordets grundform (presens). Fyll i de tomma raderna med supinumformen av orden. Se exempel nedan:
 
Exempel:
Mahije har (köper) _________ en cykel på annons.
Mahije har köpt en cykel på annons.