Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8 Ívning 9            
 
 
 

 

Anna och Sara ska gå på fest – Läs- och hörförståelse
Läs texten! Läs och lyssna på dialogen i textrutan. Besvara sedan frågorna.