Övning 1 Övning 2 Övning 3 Övning 4 Övning 5 Övning 6 Övning 7 Övning 8 Övning 9            
 
 
 

 

Hur ofta? Hur länge? 1
Läs exemplen nedan. Besvara frågorna.Välj det svar som verkar mest troligt.
 
Exempel:
1. - Hur ofta äter du fisk? - En gång i veckan.
2. - Hur ofta duschar du? - Varje dag.
3. - Hur länge har du påsklov? - I två veckor.
4. - Hur ofta sportar du? - Aldrig.