Övning 1 Övning 2 Övning 3 Övning 4 Övning 5 Övning 6 Övning 7 Övning 8 Övning 9            
 
 
 

 

Hur ofta? Hur länge? 2
Läs igenom de olika sätten att uttrycka tid. Besvara sedan frågorna. Använd de tidsuttryck du nyss har läst. Klicka sedan på HJÄLP-knappen, om du vill ha förslag till tänkbara svar. Observera: det finns flera möjliga svar!
 
Exempel:

HUR OFTA?

HUR LÄNGE?

 

En gång (två gånger):

i en vecka (två veckor)

 

i sekunden

i en månad (tre månader)

 

i minuten

i ett år (fyra år)

 

i timmen

i en timme

 

i veckan

i tre timmar

 

i månaden

i fyra månader

 

i kvartalet

 

 

   

 

Tre gånger:  

 

om dagen  

 

om året  

 

   

 

Varje dag/vecka/månad/år  
  Aldrig - sällan - ibland - ofta - alltid