Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8 Ívning 9            
 
 
 

 

Anna på café – Läs- och hörförståelse
Läs texten samtidigt som du lyssnar. Besvara sedan frågorna.