Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Övning 5                    
 
 
 

 

Diktamen
Lyssna på en mening genom att klicka på högtalaren bredvid raden. Skriv sedan ner vad du hör.