Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Övning 5                    
 
 
 

 

Ett familjeträd 2
Dra orden till rätt person. OBS vissa ord ska användas flera gånger.