Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Övning 5                    
 
 
 

 

Familjemedlemmar 2
Läs texten samtidigt som du lyssnar. Besvara sedan frågorna.