Ívning 1 Ívning 2                          
 
 
 

 

Ordkunskap
Flytta ordet till rätt förklaring med hjälp av musen. Använd ditt lexikon om du är osäker på vad orden betyder.