Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 7 Ívning 8              
 
 
 

 

Adjektivets komparation

Fyll i de tomma raderna genom att använda ordet (ett adjektiv) som står inom parentes (..), före varje mening.

 

Exempel 1: dyr, dyrare, dyrast
Exempel 2: ung, yngre, yngst
Tänk på att du ska använda ordet i rätt form enligt exemplen ovan. Ta hjälp av bilderna.