Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8              
 
 
 

 

Ordningstal 4

Använd orden du tränat på i övning 1 och 2 i det här avsnittet (första, andra etc) i stället för det nummer som står inom parentes ( ) före meningen.
 
Exempel: (7) Söndagen är den sjunde dagen i veckan.