Övning 1 Övning 2 Övning 3 Övning 4 Övning 5 Övning 6 Övning 8              
 
 
 

 

Från presens till imperfekt

De understrukna orden står i grundform (presens eller infinitiv).
Skriv samma ord, men i dåtidsform (imperfekt), på den tomma raden.
Titta på exemplet i den första meningen.