Startsida
 
   
 
Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8              
 
 
 

 

Från presens till imperfekt

Välj ett ord som passar in i meningen. Här står orden i nutidsform (presens). Skriv in ordet i dåtidsform (imperfekt). OBS! Flera ord kan passa in och alla ord ska inte användas.

flyttar, säger, berättar, kommer, klarar, åker, pluggar, bor, jobbar, arbetar, studerar, läser, tycker, träffar, möter, pratar, talar, kan, reser