Startsida
 
   
 
Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8              
 
 
 

 

Verb i presens - frågor
Läs meningarna i övningen. Skriv om dem till frågor.
 
Exempel:
Man tittar med sina ögon. ___Vad tittar man med?________