Startsida
 
   
 
Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8 Ívning 9 Ívning 10 Ívning 11 Ívning 12      
 
 
 

 

Verb i infinitiv och presens - 1
Fyll i rätt form av orden inom parentes ( ).
Orden står i sin grundform (infinitiv) och du ska skriva in dem i nutidsform (presens).
 
Exempel: Telefonen ringer! Svarar du? (svara)
 
svara = grundform (infinitiv)
svarar = nutid (presens)