Startsida
 
   
 
Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8 Ívning 9 Ívning 10 Ívning 11 Ívning 12      
 
 
 

 

Personliga pronomen (objektsform) - 4

Skriv rätt ord (pronomen) i luckorna.

Välj från: mig - dig - honom - henne - den - det - oss - er - dem