Hörförståelse

Övning Modul
En intervju
7
Skolan
6
Sommarjobbet
7
Veikko söker jobb
7