Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3                        
 
 
 

 

Tid 1
Här följer en text om tid. De olika styckena (delar av en text) ligger i fel ordning. Flytta om dem så att de bildar en berättelse som hänger ihop. Längst ner finns en tom ruta som du kan använda medan du flyttar om styckena.