Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 7                
 
 
 

 

Två år efter SFI-kursen - substantiv 2
Läs texten samtidigt som du lyssnar. Gör sedan övningen.
 

Här ska du leta substantiv. Skriv in de ord som är substantiv på den tomma raden.
Obs! Namnet i rubriken, Anna, är ett substantiv, men räknas inte in bland de 14. Börja leta efter rubriken.