Ívning 1 Ívning 2 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7                
 
 
 

 

Två år efter SFI-kursen - komparation av adjektiv

Läs texten samtidigt som du lyssnar. De markerade orden är sådana ord som beskriver saker, alltså talar om hur någonting ser ut eller är. De kallas för adjektiv och dem kan man använda i tre olika former för att jämföra (komparera). Titta lite extra på dem. Gör sedan övningen som kommer efter texten.

 

Skriv in rätt form av orden enligt exemplen.
Observera att det finns flera mönster att följa!