Ívning 1 Ívning 2                          
 
 
 

 

Känslor – Ordkunskap 2

Här ser du fem män. De visar några olika känslor man kan uppleva.
Markera det ord du tycker passar bäst till varje bild.