Ordklasser och satslära

 

 tillbaka till

Grammatik

 

Vad är det för skillnad?

på ordklasser och satslära eller är det samma sak?

Ordklasserna och satsläran hör i hop. Det är inte två indelningar av samma sak.

I varje ordklass har orden något gemensamt.

 • Substantiv är namn på saker. potatis
   
 • Verb är något man gör. pratar
   
 • Adjektiv berättar hur något ser ut. fin

En del ord kan finnas med i två ordklasser

Ordet "bra" kan vara både adjektiv och adverb.

 

Satslära

   

Kvinnan är vacker. (adjektivet beskriver kvinnan)

Kvinnan sjunger vackert.
(adverbet beskriver hur kvinnan sjunger.)

 

 
  Det beror alltså på vad ordet betecknar.

 

 
 

Satslära

I grammatiken pratar man också om satslära. Den hjälper till att lära sig ordföljden i svenska.

I satsläran förklarar man vad orden har för funktion.

 • Ett subjekt är en person eller sak som gör något.
   
 • Ett adverbial kan beteckna en tid eller en plats.

 

 
 

EXEMPEL:

 Kalle tvättar händerna i badrummet.

SATSDELAR

Subjekt
 

Kalle

Verb
(predikat)

tvättar

Objekt
 

händerna

Adverbial
 

i badrummet.

 

 

  Vi kan dela in samma ord i ordklasser. För att förstå.
 • Kalle är Substantiv och egennamn
 • tvättar är verb
 • händerna är substantiv
 • i är preposition
 • badrummet är substantiv

 

 

 

  Subjektet i en sats kan också utgöras av ett verb, även om det inte är vanligt.
 

Exempel:

Tvätta är kul.

"Tvätta" står här för en aktivitet– något man gör.

 

Läs mer om