Satslära och ordföljd

 

 

 tillbaka till
Grammatik

 

 

 


När man använder språket så gör man meningar. En mening är en tanke som består av en person eller sak något som gör något.

 

Hunden sover.


Efter meningen sätter man punkt. Efter det kommer en ny mening osv. En mening börjar med stor bokstav.

Om vi ändrar ordföljden och  i stället skriver
 

 

Sover hunden

 


så betyder det att det är en fråga. Man visar också detta med frågetecken.

 

Vi ska titta på lite regler som hjälper till att förstå vad en mening består av. Detta kallas satslära.

En sats kan vara en mening eller en del av en mening.
 

 

Kalle jobbar och Olle äter.


Ovan ser vi en mening med två satser. Satserna binds i hop av ordet "och".
 

Tillbaka till grammatiksidan