Vokaler: långa och korta

A

O    (O–Å)

U

Å

 

 

 

 

 

E 

I

Y

Ä     ÄR

Ö    ÖR