Ordföljd

Övning Modul
”Inte” på rätt plats i meningen
3
Ordföljd i frågor
1
Omskrivning
5
Omskrivning
5
Omvänd ordföljd
5
Rak ordföljd
1
Rak ordföljd
1