Startsida
 
   
 
Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8 Ívning 9 Ívning 10 Ívning 11 Ívning 12      
 
 
 

 

Ordföljd 1
Dra orden till raden. Börja meningen med det ord som är understruket . (12 meningar.)
När du har gjort den första, klicka på bocken bredvid raden. ()
 
Exempel: heter/Eva/ jag
 
Jag heter Eva.