Konjunktioner

Övning Modul
Och, för, men, …
5
För att, därför att, även om, …
5