Startsida
 
   
 
Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8              
 
 
 

 

Tidsadverbial
Sätt in uttrycket (tidsadverbialet) i rätt mening. Dra med musen. Orden fastnar inte på raderna om du valt fel.