Startsida
 
   
 
Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5                    
 
 
 

 

Frågor
I den förra övningen hörde du Rebecka beställa tid på vårdcentralen, men förstod du allting?
Besvara frågorna nedan.