Vilket svar passar frågan?

Hjälp?  / Förklaring!     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Förklaring

 
   

Hur länge?

Hur länge frågar du när du vill veta hur lång tid något händer.

 

T.ex.

– Hur länge dricker du kaffe?

 

– Fem minuter.

tid l_____________l (fem minuter)

 

 

en minut
en timme
en dag
en vecka
en månad
två minuter
två timmar
två dagar
två veckor
två månader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ofta?

Hur ofta frågar du när du vill veta hur många gånger något händer.

 

T.ex.

– Hur ofta dricker du kaffe?

 

– Tre gånger om dagen

tid _____x____x______x___

 

 

en gång i timmen
en gång om dagen
en gång i veckan
en gång i månaden
varje dag

två gånger i timmen
tre gånger om dagen
tre gånger i veckan
två gånger i månaden

 
         

tillbaka