Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6                
 
 
 

 

Bostaden - Ordkunskap

Läs orden och meningarna. Dra sedan rätt ord till den mening där det hör hemma.