Svenska på jobbet
för B- och C-nivå

 

 

Övningar med yrkesrelaterade ord och termer

tillbaka

 
       
 

Ordkunskap B-nivå

   
 

 

   
     
       
 

Ordkunskap C-nivå